Телефон: +7 701 573 02 22

Акита питомник

+

Hoshi No Hana Akihiko - Male 1 (продан Алматы)

 

                                       

Hoshi No Hana Akihiro - Male 2 (продан Алматы)

 

                                           

 

Hoshi No Hana Akio - Male 3 (продан Шымкент)

 

                                                 

      

 

Hoshi No Hana Anzu - Female 1 (продана)

 

                                    

 

Hoshi No Hana Akemi - Female 2 (продана)

 

                                  

 

Hoshi No Hana Akina  - Female 3 (продана Бишкек)

 

                               

  

 

Hoshi No Hana Amaya  - Female 4 (продана Алматы)

 

                                

 

Hoshi No Hana Ayanami - Female 5 (продана Алматы)

 

                             

 

Hoshi No Hana Aumi - Female 6 (продана Шымкент)

 

                                     

   

 

Hoshi No Hana Akane  - Female 7 (продана Нур-Султан)